Vigtig info

TEORETISKE LEKTIONER

Teorilektioner foregår som udgangspunkt som tavleundervisning i lokalet indenfor køreskolens åbningstider. Man har ret til at tage 2 gange teorilektioner a 2×45 minutter hjemmefra, dette skal dog aftales med kørelæreren, og man vil derefter blive stillet nogle check-up spørgsmål om det gennemgåede emne.

Ved udeblivelse fra holdundervisning, kan det aftales at lektionen tages på en af køreskolens pc’er.

Efter aftale vil der være evaluerende prøver i teorilokalet.

Her kan alle være med uanset hvor langt man er i forløbet.

LOGBOG (BLÅ BOG)

Du skal betragte din logbog som dit midlertidige kørekort.

Husk at du altid skal medbringe din logbog når du skal til såvel din teoretiske som praktiske lektion.

Det er især vigtigt, at du medbringer lektionsplanen ved dine praktiske lektioner, idet din kørelærer vil afvise at gennemføre køretimen og du skal i så fald betale for lektionen alligevel.

Den tilhørende teorilektion skal være underskrevet af en kørelærer, før den praktiske lektion kan gennemføres.

Ved bortkommelse af bogen skal der betales for en rekonstruktion af denne.

BESTILLING AF TEORIPRØVE

Teoriprøve kan bestilles på kontoret i åbningstiderne.

Følgende skal afleveres inden der kan bestilles teoriprøve:

Udfyldt ansøgning om kørekort

Lægeerklæring (max 3 måneder gammel)

Kopi af sygesikring

Evt. kopi af kørekort (ved generhverv)

Førstehjælpsbevis, hvis du ikke i forvejen har kørekort til fx bil (max 12 måneder gammel)

Ovenstående dokumenter skal afleveres før du kan blive godkendt til teoriprøve.

Det er en god idé at få afleveret det hele i god tid, så du kan blive godkendt således at erhvervelsen af dit kørekort ikke bliver unødvendigt forsinket

BETALING AF TEORIPRØVE

Når din ansøgning om kørekort bliver behandlet i Borgerservice, vil der automatisk blive sendt et betalingslink til din e-boks. Betaling foregår ad denne vej og køreskolen har intet med gebyret at gøre.

Der kan dog opleves forsinkelser i forbindelse med fremsendelse af linket.

Hvis det skulle ske, at du ikke består din teoriprøve, vil der blive sendt et nyt link til din e-boks.

NÅR DU SKAL OP TIL TEORIPRØVE

Når du skal op til teoriprøve, skal du møde på det angivne sted 15 – 20 minutter før prøvens start.

Du skal medbringe følgende til teoriprøven:

Ansøgning i underskrevet stand

Logbog i underskrevet stand

Pas/kørekort

Husk at få udfyldt alle nødvendige underskrifter samt stempler fra køreskolen.

Ved mangel på disse, bliver du afvist fra teoriprøven og derved skal der betales nyt gebyr for ny prøve.

BESTILLING AF PRAKTISK PRØVE

Din praktiske prøve kan først bestilles, når du har bestået din teoriprøve.

Dette vil bero på en vurdering af dine kørefærdigheder, som foretages af kørelæreren.

Du skal bestille din praktiske køreprøve hos din kørelærer.

Betaling af praktisk prøve aftales endvidere med din kørelærer.

Til praktisk prøve skal følgende medbringes:

  • Ansøgning

  • Lektionsplan

  • Pas/dåbsattest

Vi mødes 1 time før prøven starter, for opvarmning.

BESTILLING AF PRAKTISK PRØVE

Din praktiske prøve kan først bestilles, når du har bestået din teoriprøve.

Dette vil bero på en vurdering af dine kørefærdigheder, som foretages af kørelæreren.

Du skal bestille din praktiske køreprøve hos din kørelærer.

Betaling af praktisk prøve aftales endvidere med din kørelærer.

Til praktisk prøve skal følgende medbringes:

Ansøgning

Lektionsplan

Pas/dåbsattest

Vi mødes 1 time før prøven starter, for opvarmning.

BESTILLING AF GLATBANE

Når du er færdig med alle teoretiske og praktiske lektioner, skal du på glatbanekursus (køreteknisk kursus). Du skal lave en aftale med din kørelærer om du er klar til at gennemføre glatbanekursus. Hvis din kørelærer godkender dig, skal han stemple din ansøgning og lektionsplan, og derefter kan du komme ned på kontoret og bestille tid til glatbanekursus. Din tilmelding til glatbanekursus er bindende 7 dage før kursusdag, dvs. du kan afbestille dit kursus indtil 7 dage før kursuset.

Såfremt du ikke overholder fristen, skal du betale for et nyt kursus.

BETALING AF LOVPAKKE SAMT EKSTRA KØRETIMER

Når du har tilmeldt dig hos køreskolen får du udleveret en faktura, hvoraf der vil fremgå beløb til betaling samt betalingsfrist. Kontonummer som der skal overføres til, vil ligeledes fremgå af denne.

Har du brug for at opdele fakturaens beløb i rater, kan dette aftales i receptionen, mod et administrationsgebyr. En rate skal betales med det samme, og anden rate skal være betalt før kørsel på vej kan påbegyndes (typisk 4 uger efter start)

Ekstra kørelektioner skal afregnes med kørelæreren fra gang til gang.

AFLYSNING

Såfremt du er forhindret i at deltage i undervisning som involverer kørsel eller i en prøve, er det vigtigt både for din kørelærer og dig, at undervisningen aflyses i god tid.

Ved at aflyse i god tid, kan vi hurtigere finde en anden tid som passer dig, og du undgår at komme bagud med din undervisning.

Derfor har skolen følgende regler angående aflysning af undervisning:

  • Aflysning af køretider skal ske dagen før inden kl. 12.00.

  • Manøvrebane skal aflyses senest 4 hverdage før.

  • Husk weekend og helligdage tæller ikke med.

  • Køreteknisk anlæg skal aflyses senest 3 hverdage før.

  • Førstehjælpskursus skal aflyses senest 3 hverdage før.

  • Prøver hos politiet skal aflyses senest 7 hverdage før.

  • Hvis man aflyser for sent eller udebliver fra en aftale, skal der betales alligevel uanset årsag.