Køreteknisk kursus (glatbane)

Læs mere om formålet med køreteknisk kursus og hvilke opgaver du skal
opnå færdigheder i.

Om køreteknisk kursus

Formålet med kurset er, at give dig en viden, der hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene.

Kurset skal give dig nogle færdigheder i at beherske bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer og du skal lære at forstå bilens reaktioner i kritiske situationer så panikreaktioner undgås.

Der vil ligeledes her være nogle opgaver, som du skal kunne udføre for at bestå kurset. Hvis du ikke udfører opgaverne tilfredsstillende, kan det vurderes at du skal udføre kurset igen.

Opgaverne som du skal opnå færdighed i er

Bremsning på tør vej:
 • Du skal lære at foretage en ganske blød bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 50 m.
 • Du skal lære at foretage en ret kraftig bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 30 m.
 • Du skal lære at foretage en meget hård bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 20 m.
 • Du skal lære at foretage katastrofebremsning.
 • Du skal lære at bremse ved ca. 60 km/t med et hårdt og vedvarende tryk, så bremselængden bliver kortest mulig.
Slalomkørsel
 • Du skal lære at køre slalom med passende hastighed (50 km/t) mellem 5-7 kegler med 15-20 m’s afstand. Påvirkningen af bilen skal være så lille som muligt og styringen skal udføres således, at bilen falder til ro mellem hver drejning.
 • Du skal kunne mærke betydningen af at sidde rigtigt i sædet i forhold til rattet.
Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning:
 • Du skal lære at foretage hurtigt vognbaneskift ved passende høj hastighed, for at undgå påkørsel af markeret hindring, og derpå hurtigt skifte til den oprindelige bane, når hindringen er passeret.
 • Du skal ved øvelse opnå nogen færdighed i følgende manøvre på glat vej:
 • Du skal gennemføre samme øvelse som ovenfor nævnt, men hvor du selv skal bedømme, hvad hastigheden skal nedsættes til, for at øvelsen kan gennemføres sikkert.
Kørsel ud over høj vejkant

Med denne øvelse skal du lære at reagere rigtigt når det evt sker. Du skal have kendskab til følgende forhold:

 • At kørsel ud over en høj vejkant og ud i rabatten kan medføre risiko for, at man mister herredømmet over bilen, når man for hurtigt tvinger bilen tilbage til vejen med høj hastighed.
 • At kørsel ud i rabatten kan ske både til højre og venstre, f.eks. på motorvej i midterrabat.
 • Du skal lære at nedsætte hastigheden ved at bremse forsigtigt og samtidig styre bilen lige frem langs kanten.
 • Først styre op over kanten og dermed tilbage på vejen, når hastigheden er så lav, at det kan ske uden risiko.
 • Kun såfremt forholdene tillader det, skal du også gennemføre øvelsen med den høje kant i venstre side.
Bremsning på glat vej
 • Du skal lære at bremse på kortest mulig strækning ved trinvis stigende hastighed op til ca. 50 km/t
 • Du skal lære at tilpasse hastigheden således, at du selv bedømmer, hvad den skal nedsættes til, for at bremselængden på ca. 20 m, som blev opnået på almindelig vej ved ca. 60 km/t, kan bibeholdes.
 • Du skal lære at sætte i gang på glat vej uden hjulspin eller udskridning.
 • Du skal, ved øvelse, opnå erfaring med at bremse ved trinvis stigende hastigheder, med det ene hjulpar på almindelig vej og det andet hjulpar på glat vej, samtidig med, at bilen kan holdes næsten stabil.
 • Du skal erfare, at bremselængden vil være længere end på almindelig vej.