Kontrolprøve

Her kan du læse mere om, hvad der forventes ved kontrolprøven i forbindelse med din praktiske køreprøve

Kære kursist!

I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve køreprøven og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. lovkrav til bilen.

Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til Færdselsstyrelsen.
Under kontrolprøven skal du kunne undersøge, og selv tage stilling til, om de anførte lovkrav til bilen er opfyldt, herunder skal du kunne forklare, hvordan kontrollen udføres.

Prøven er først og fremmest en prøve i dine praktiske færdigheder.
For at sikre at du består kontrolprøven og dermed sparer unødige store ekstraudgifter til en ny praktisk prøve, har Bach’s Gear Køreskole udarbejdet denne seddel, som en hjælp til dig. Hæftet beskriver nøje de krav, der stilles til din biltekniske viden. Sæt dig derfor grundigt ind i sedlens indhold og spørg din kørelærer, hvis du er i tvivl om noget.

Download “Tjeklisten” til kontrolprøven her 

LYGTER, REFLEKSER OG HORN

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene.
 • Alle lygter skal kunne lyse.
 • Lygter i par skal have ens farve og lysstyrke.
 • Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt.
 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger (bedømt ud fra lys-mørke grænsens placering).

Kravene til bilens påbudte lygter og reflekser er følgende:

Foran:

 • 2 Positionslyslygter der skal kunne ses på en afstand af mindst 300 m. uden at blænde.
 • 2 Nærlyslygter der skal lyse asymmetrisk til højre, og kunne oplyse vejen mindst 30 m. foran bilen uden at blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder mindst 1 cm/m.).
 • 2 Fjernlyslygter der skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bilen. Skal virke blændende.

Bagpå:

 • 2 alm. baglygter med rødt lys der skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m. uden at virke blændende.
 • 2 stoplygter med rødt lys, (nye biler dog 3 stoplygter) der skal give væsentlig kraftigere lys end baglygterne, når bremserne aktiveres. (3-4 gange kraftigere)
 • Mindst en nummerpladelygte der skal belyse den bageste nummerplade med hvidt lys så den er let læselig i en afstand af mindst 20 m.
 • 2 røde reflekser bag på bilen der skal være godkendt og ikke må være trekantede.
 • 6 blinklygter i alt; 2 foran, en på hver side samt 2 bagpå.

Blinklygterne skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet med gult/orange lys, der tydeligt kan ses i sollys. B
linker disse blinklygter hurtigere eller langsommere end normalt, er det tegn på fejl og er ofte tegn på at en eller flere lygter ikke virker.

 • Havariblink skal kunne tænde alle blinklygter samtidigt.
 • Hornet skal have en klar, konstant tone.
 • Biler længere end 6m skal være forsynet med gule sidemarkeringslygter, fordelt på bilens sider. Disse skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m. uden at blænde. • Biler bredere end 2,1 m skal have 2 hvide fremadrettede og 2 røde bagudrettede markeringslygter, der skal kunne ses på en afstand af mindst 300 m. uden at blænde.

MOTOR OG UDSTØDNINGSSYSTEM M.V.

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg eller støj.
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende væsker.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og forsynet med en lyddæmper.

Hele systemet skal sidde fast med enten bøjler eller stropper.

 

 • Motoroliestanden skal være påfyldt til mellem min- og max-mærket på oliepinden, eller efter bilfabrikantens forskrifter.
 • Kølervæskestanden (korrekt frostsikret) skal være påfyldt til mellem minimum- og maximummærket på siden af beholderen.
 • Sprinklervæske (korrekt frostsikret) skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde efter bilfabrikantens forskrifter.

BÆRENDE DELE

Kontrol: • Dækkene skal have mindst 1,6 mm. dybde i hovedmønstret, bedømt ved evt. slidindikatorer.

 • Retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning. (se evt efter pil på siden af dæk)
 • Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være hele og ubeskadigede.
 • Dæk og hjulfælge skal passe til hinanden.
 • Dæk skal være af samme type på alle hjul – dvs sommer- eller vinterdæk. (bortset fra særlige reservehjul).
 • Dækket skal være oppumpet til et lufttryk efter bilfabrikantens forskrifter (se instruktionsbogen), da der ellers er risiko for skævtrækning og over- eller understyring.
 • Pigdæk må kun benyttes i tiden 1. november – 15. april og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle bilens hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig nedtrykning af støddæmperen. Alle 4 støddæmpere kontrolleres.

Ujævnt og skævt slid på dæk kan være tegn på forskellige fejl ved køretøjet.

Disse fejl skal efterses hurtigst muligt. 

STYREAPPARAT

 • Bilen skal være forsynet med et styreapparat der skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

Kontrol:

 • Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør.
 • Ratslør kontrolleres ved at hjulene i ligeudstilling straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med tændt motor).
 • Såfremt hjulene ikke straks følger rattets bevægelser, kan det være tegn på slør i styreforbindelserne.
 • Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde.
 • Slækkes grebet om rattet skal hjulene af sig selv dreje mod ligeudstilling (Skal være selvoprettende)
 • Hvis der er hydraulisk servostyring skal servobeholderens væskestand følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min.- og maximummærket, eller ved at kontrollampen herfor er slukket.
 • Tung eller vanskelig styring, kan skyldes manglende væske på servobeholderen eller slidt, slap eller knækket drivrem til servostyringen.

Styretøjet skal efterses hurtigst muligt, hvis der er for lidt væske i systemet, eller hvis der er væsentligt ratslør.

BREMSER

 • Bilen skal være forsynet med en driftsbremse som skal virke på alle bilens hjul.
 • Driftsbremsen skal være opdelt på to kredse, og kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.
 • Bilen skal også have en nødbremse (parkeringsbremsen eller den ene kreds af 2-kreds bremsesystem) der skal kunne bremse bilen sikkert og virksomt hvis driftsbremsen svigter.
 • Parkeringsbremsen skal være mekanisk, og kunne fastlåses i bremsestillingen. Kontrol:
 • Bremsepedalen skal have en riflet eller gummibelagt overflade, så der er et godt fodfæste.
 • Pedalen skal have 1 cm frigang i topstillingen, og må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på bremsepedalen. Kan bremsen trædes længere ned, kan det være tegn på, at den ene bremsekreds er defekt.
 • Bremsepedalen skal føles fast, og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt med et konstant hårdt tryk.
 • Ved vakuumforstærkede bremser skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.
 • Bremsevæskestanden skal være mellem min.- og maximummærket.
 • Under opbremsningen må bilen ikke trække til siden (dette kan tyde på fugt eller snavs ved bremsebelægningerne eller fejl i bremsesystemet). Fugt kan f.eks. komme fra bilvask men forsvinder hurtigt ved en kortvarig opbremsning.
 • Bremsevirkningen kan være ujævn eller huggende hvilket tyder på fejl ved bremsetromler, bremseskiver eller bremsebelægninger.
 • Driftsbremsen skal kunne bremse bilen på max. 6 m ved 30 km/t.
 • Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen på en hældende grund – lige meget hvor stejl eller om det er op eller ned.
 • Nødbremsen må betragtes som værende i orden dersom både driftsbremsen og parkeringsbremsen opfylder ovenforstående bremsekrav. Bremserne skal efterses hurtigst muligt af en fagmand dersom:
 • Der er for lidt bremsevæske på beholderen. – Kontrollamper lyser under kørslen. • Bilen trækker skævt eller bremser ujævnt – Bremsepedalen kan trædes langt ned.

SÆRLIGT UDSTYR OMFATTER:

 • Indvendigt førerspejl og udvendigt førerspejl i venstre side, automatiske viskere og vaskere, godkendt tyverisikring, sikkerhedsseler, godkendt advarselstrekant (ej lovpligtig at medtage, men lovpligtig at opsætte ved havareret køretøj eller ulykkessted – 100 meter forinden på motrvej, 50 meter forinden på øvrige steder)

HELD OG LYKKE MED DIT KØREKORT