Teoriundervisning

Teoriundervisningen er en del af den undervisning, som du skal have
 gennemgået, før du kan få dit kørekort.

Den teoretiske undervisning

Den første gang du kommer til teoriundervisning vil du få udleveret en lektionsplan som skal følge dig gennem hele dit forløb.

Det er et lovkrav at lektionsplanen følges nøje.

Teoriundervisningen foregår sideløbende med, at du modtager praktiske lektioner i kørsel. Du skal se det som at en praktisk kørelektion bekræfter den foregående teorilektion.

Det betyder, at når du i den teoretiske undervisning har lært om f.eks. kørsel på motorvej, så vil du efterfølgende modtage kørelektioner på en motorvej.

Du skal altså have modtaget den nødvendige teoriundervisning, før du kan komme ud at køre – det er derfor vigtigt at både du og den undervisende kørelærer får skrevet under på at en lektion er gennemgået.

Online undervisning

Der er mulighed for at gennemgå teoriundervisningen som internetbaseret undervisning via en af vore PC’ere, hvor kørelæreren vil være til stede som en aktiv vejleder og diskussionspartner og sideløbende vil høre dig i emnet.

Det skal fremgå af din lektionsplan, hvis en lektion er gennemgået som internetbaseret undervisning.

Der er ligeledes mulighed for tavleundervisning, hvor vi i fællesskab gennemgår dagens emne via storskærm, illustrationer og gennemgang af disse på tavle – der vil være afslutningsvise spørgsmål til hvert emne, som besvares og gennemgås i fællesskab.