Kørsel på vej

Når du har gennemgået den forudgående teoriundervisning samt været på manøvrebane, skal du ud at køre i trafikken for første gang.

Lektioner i kørsel

De 16 lovpligtige lektioner i kørsel på vej er nøje planlagt og tilpasset således at der for hver gang udvides med nye opgaver.

Dette betyder dog ikke at du “kun” skal køre 16 lektioner på vej – der kan være brug for ekstra kørelektioner. Dette vil blive vurderet af din kørelærer.

Manøvrene som vi skal lære er:

 • Igangsætning og standsning
 • Vending – 3 punkts-vending samt u-vending
 • Baglæns kørsel om hjørne
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder
 • Kørsel i tæt trafik
 • Ligeudkørsel i kryds
 • Kørsel i højresving
 • Kørsel i venstresving
 • Motorvejskørsel
 • Kørsel ved letbane
 • Kørsel i tunnel
 • Standsning og parkering
 • Mørkekørsel

Hvordan foregår køretimerne?

Din første køretime starter på en mindre befærdet vej, så du lærer den nye bil at kende uden andre trafikanter i nærheden. Herefter kører vi ud i trafikken, men vi starter med en nem tur. Køretimerne bliver gradvist sværere, så du hele tiden bliver ført til vanskeligere manøvrer.

De sidste manøvrer på vej som kørsel på motorvej, kørsel i mørke, kørsel i tæt trafik skal foregå på bestemte tidspunkter hvor trafikkens tæthed tillader tilstrækkelige udfordringer i undervisningen.