Førstehjælpskursus til virksomheder

Køreskole tilbyder førstehjælp midtjyske virksomheder

Kørelærer Carina Bach Lorentzen, der i godt tre år har drevet Bachs Gear Køreskole i Ans, er nu klar med en ny aktivitet, der er målrettet midtjyske virksomheder, der ønsker at give deres medarbejdere et førstehjælpskursus.

 

Det nye tilbud tager afsæt i Carina Bachs status som autoriseret og erfaren førstehjælpsinstruktør. Kurset målrettes og tilrettelægges ud fra de konkrete ønsker hos den enkelte virksomhed, Nogle vil måske satse på færdselsrelateret førstehjælp, mens andre gerne vil have et kurset, hvor indholdet er skræddersyet til de særlige risici og forhold, der er i virksomheden.  

 

          Det er vigtigt, at flest mulige er i stand til at yde førstehjælp. Ikke kun i trafikken, men også alle andre steder, hvor vi måtte støde på medmennesker med behov for hurtig og livreddende hjælp, siger Carina. Det gælder også for virksomheder, hvor det styrker trygheden, hvis medarbejderne er rustet til at yde hurtig og livreddende førstehjælp til en kollega, som har fået et slagtilfælde. Eksempelvis er det vigtigt for vores fælles tryghed, at flest mulige i vores samfund er i stand til at bruge en hjertestarter og give kunstigt åndedræt, fastslår Carina, der sidste år meldte sin virksomhed ind i Silkeborg Business.

 

Efter virksomhedens ønske afholdes kurserne hos den pågældende virksomhed eller hos Bachs Gear Køreskole i Ans. 

 

Carina Bach Lorentzen

 

Kørerlærer og førstehjælpsinstruktør